<<

Indgangen. Det blå til højre er fordøren, der står åben.