<<

>>

Velkomstaften på Hotel Sisimiut. Her er det Morten fra løbsledelsen, der byder velkommen.
Morten er ansat ved Sisimiut Kommune som økonom.